Kaubad, toore, materjal ja teenused või Muud tegevuskulud

Kaubandusettevõtte teenused

Kaubandusettevõtte teenused

SOOVITUS: PARIM CFD-BROKER

Eelmisest nädalast, 77. märtsist kehtivad kaubanduskeskustele, meelelahutus- ja söögikohtadele uued piirangud. Piirangute eesmärk ei ole piirata poodide tegevust või poodides müüdava kauba sortimenti , vaid rahvarohketes kohtades koosviibimist. Mitme erineva kaubandusettevõtte olemasolu soodustab inimeste viibimist keskustes, mis loob võimalused viiruste levikuks. Kaubanduskeskustes jäävad avatuks vaid hädavajalikud poed ja teenused.

Kaubanduskeskuste piirangute selgitused - Eesti Kaupmeeste

Koolitus on mõeldud ettevõtete juhtrühmale, finants- ja kuluarvestuse spetsialistidele oma valdkonna teadmiste ja oskuste täiendamiseks.

Tulemuslikuse hindamine ja juhtimine kaubandusettevõtetes

Kõigi avatuks jäävate poodide ja teeninduspunktide sisse- ja väljapääsude juures tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu ning järgida Terviseameti nõudeid: tule tagada piisav pindade puhastus, jälgida, et kliendid ega ka klienditeenindajad ei ole haigussümptomitega, inimeste arv teeninduse ruumides peab olema viidud miinimumini ja tagatud peab olema klientide piisav eraldatus, et oleks võimalik järgida 7m distantsi hoidmise nõuet.

Kuidas leida ja hinnata kaubandusettevõtte  toodete/teenuste/tulemusüksuste /projektide kasumlikkust ja arvestada omahinda (kulusid)?
Mis on kaubandusettevõtte kasumlikkuse aluseks? Kaubandusettevõtte kasumlikkuse ja efektiivsuse problemaatika                            

Kõigi avatuks jäävate poodide ja teeninduspunktide sisse- ja väljapääsude juures tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu ning järgida Terviseameti nõudeid: tuleb tagada piisav pindade puhastus, jälgida, et kliendid ega ka klienditeenindajad ei ole haigussümptomitega, inimeste arv teeninduse ruumides peab olema viidud miinimumini ja tagatud peab olema klientide piisav eraldatus, et oleks võimalik järgida 7m distantsi hoidmise nõuet.

Aitäh vastuse ja viite eest!
Kajastan müüdud kauba soetusmaksumuse kirjel Kaubad, toore, materjal ja teenused, ülejäänud kulud kirjel Muud tegevuskulud.

Kaubanduskeskuste  üldkasutatavad ruumid , mis on vajalikud toidupoodi, apteeki või teistesse erandite alla kuuluvatesse kohtadesse minemiseks, peavad olema lahti.

Kaubandusettevõtete tulemuslik juhtimine- see on töö informatsiooniga strateegiliste eesmärkide saavutamise nimel. Koolituse käigus avatakse need teemad koos ettevõtte praktiliste probleemide analüüsi ja arendamisvajaduste kirjeldamisega. Koolituse eesmärgiks on avada ettevõtte tulemusliku funktsioneerimise sisu ja selgitada välja kitsaskohad seoses strateegia elluviimise ja majandustulemuste parandamisega.

Kaubanduskeskuste osaline sulgemine toimub kaubandustegevuse piiramise kaudu (poed, teenindusettevõ tted peavad olema kü lastajatele kinni). Kaubandustegevuse seaduse § 76 lõ ike 8 alusel teostab riiklikku jä relevalvet kaupleja tegevuskohale sä testatud nõ uete tä itmise ü le oma haldusterritooriumil valla- võ i linnavalitsus.
Politsei- ja piirivalveametile on antud korraldusega ü lesanne teha jä relevalvet 7 meetrise vahemaa piirangu jä rgimise ü le, inimeste kä itumise ü le.

Kaubanduskeskuse pood/teenindusettevõte saab jääda avatuks:
) Kui sinna on tänavalt eraldi sissepääs
7) Kui pääseb poodi/teenindusettevõttesse üldkasutatavaid ruume läbimata, näiteks otse parklast

ALUSTAGE KRÜPTOVALUUTAS KAUPLEMIST

Jäta kommentaar