2008. aasta riiklike statistiliste vaatluste loetelu

Aktsiaoptsioonide veiseliha aktsiate ülevaade

SOOVITUS: PARIM CFD-BROKER

Import koguselises ja rahalises arvestuses, sh riigiti. Ostetud Eestist koguselises ja rahalises arvestuses. Müüdud kokku koguselises ja rahalises arvestuses, sh hulgimüük vahendajatele lõpptarbimine, sh majandusharude kaupa* kodutarbijatele. Kaod*. Eksport koguselises ja rahalises arvestuses, sh riigiti. Tarbitud elektrienergia kogus maakonniti*, sh ettevõtted, asutused kodutarbijad.

2010. aasta riiklike statistiliste vaatluste loetelu

Isiku tervis. Hinnang oma tervisele (väga hea hea ei hea ega halb halb väga halb) kas on mõni pikaajaline haigus või terviseprobleem (jah ei) kas on viimase kuue kuu jooksul olnud mõne terviseprobleemi tõttu piiratud tegevustes, mida inimesed tavaliselt teevad (oluliselt piiratud piiratud, aga mitte oluliselt ei ole üldse olnud piiratud) kas vajab toimetulekuks kõrvalist abi (ei vaja vahetevahel pidevalt).

Kokkuostjate ostetud või tootjate müüdud põllumajandussaaduste hind: kartul, puuvili, marjad, köögivili, lilled, munad, linnuliha (müüvad tootjad) tera- ja kaunvili, õlikultuurid (ostavad töötlejad) loomad lihaks (ostavad töötlejad) piim (ostavad töötlejad). Põllumajandusministeeriumi tellimusel Eesti Konjunktuuriinstituudi kogutud andmed hindade kohta.

isikukood, sünnikoht, kodakondsus, emakeel, perekonnaseis, haridus, tööalane seisund (tavategevusala), elukoht (riigi kood, riigi nimi, maakonna kood, maakonna nimi, valla kood, valla nimi, asula kood, asula nimi, tänava kood, tänava nimi, maja number, korteri number), elamisloa liik, elamisloa kehtivuse alguskuupäev ja elamisloa kehtivuse lõpukuupäev elamisõiguse liik, elamisõiguse alguse ja lõpu kuupäev.

Raamatute, brošüüride ning ajalehtede, sh päevalehtede nimetuste arv ja trükiarv maakondade kaupa. Perioodikaväljaannete nimetuste ja numbrite arv ning trükiarv maakondade kaupa. Perioodikaväljaannete nimetuste arv ja aastatrükiarv liigiti. Raamatute ja brošüüride nimetuste arv, sh esitrükkide nimetuste arv, trükiarv, sh esitrükkide arv, universaalse detsimaalklassifikatsiooni (UDK) järgi.

Liiklusõnnetused, milles osales ohtliku kaubaga raudteetranspordivahend: juhtumite arv kaubaliigiti, sh juhtumid, kus ohtlik aine vallandus keskkonda.

Riikliku statistika seaduse § 8 lõ ike 7 alusel korraldada Statistikaametil 7565. aastal jä rgmised statistilised vaatlused:

Taastusravi protseduuride ja ravi lõpetanute arv, sh lapsed. Ravi lõpetanud isikute arv soo ja diagnoosi järgi, sh lapsed. Ravi lõpetanud välismaalaste arv soo järgi, sh lapsed. Arsti ambulatoorsete vastuvõttude arv, sh lapsed.

Tööhõive, töötunnid. Aastakeskmine tööga hõivatud isikute arv aastakeskmine töötajate arv sh osatööajatöötajate arv töötatud tundide arv.

Toimla nimetus. Tegevusala EMTAKi järgi. Tegevuspaiga aadress. Müügitulu, sh sisekäive. Kulud kokku, sh edasimüügi eesmärgil  ostetud kaubad ja teenused, palk, sotsiaalmaksud. Investeeringud põhivarasse ( immateriaalsesse põhivarasse ja kapitalirent). Valmis- ja lõpetamata toodangu varude muutus. Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel. Muud äritulud ( kasum põhivara müügist, ümberhindlus ja dotatsioon). Aastakeskmine tööga hõivatud isikute arv. Töötatud tundide arv.

ALUSTAGE KRÜPTOVALUUTAS KAUPLEMIST

Jäta kommentaar