STB Starman Cab 110932 KCF-ES270CO Est

Suvand auto valitud

Suvand auto valitud

SOOVITUS: PARIM CFD-BROKER

Vajutage 6 võ i 8 menü ü kirje esile tõ stmiseks (hallina kuvatud kirjed ei ole hetkel kasutatavad ja neid ei ole võ imalik valida).

Juhend üksikasjalikuks seadistamiseks

Vajutage J esiletõ stetud kirje valimiseks. Vä ljumiseks ilma valikut tegemata vajutage nuppu G. Menü ü dest vä ljumiseks ja võ tterežiimi naasmiseks vajutage pä ä stik pooleldi alla.

Canon : MAXIFY juhendid : MB5100 series : Dialoogiboks

Tõ stke kohandatud sä tete menü ü s esile kohandatudte f7 ( Custom control assignment (Kohandatud juhtnuppude mä ä ramine) ) ja vajutage J (menü ü de kasutamise kohta vt &bdquo G -nupp&rdquo , 5 G nupp ).

Premium-taseme automaatne hõivamine rakenduses Dynamics

Ei õnnestu ühendada juhtmevabade printeritega ja teiste juhtmevabade seadmetega : Antud kaamera saab ühenduda ainult installitud SnapBridge-rakendusega seadmetega.

Canon : PIXMA juhendid : MX920 series : Fotode kopeerimine

Valige see märkeruut, et luua suvandis Salvesta asukohta (Save in) määratud kausta all praeguse kuupäeva kaust ja salvestada skannitud pildid sinna. Loodud kausta nimi on kujul „75XX_56_56” (aasta_kuu_päev).

Eredad piirkonnad või ribad reaalaja vaates : Reaalaja vaates kasutati vilkuvat märki, välklampi või muud lühiajalist valgusallikat.

Pildiotsija kuva muutub fookuspunkti esiletõstmisel punaseks : See on normaalne seda tüüpi pildiotsija jaoks ja ei tähenda talitlushäiret.

Prioritize viewfinder (Pildiotsija prioriteet) : Kaamera tö ö tab sarnaselt olemasolevate digitaalsete ü heobjektiiviliste peegelkaameratega. Silma pildiotsija juurde viimisel lü litub pildiotsija sisse ja silma eemaldamisel vä lja. Fotorežiimis jä ä b ekraan tü hjaks, kuid videorežiimis, taasesitusel võ i menü ü de kuvamisel lü litub ekraan silma pildiotsijalt eemaldamisel sisse.

Salvestamiskuupäev ei ole õige : Kaamera kell ei ole nii täpne kui enamik käe- ja kodukelli. Kontrollige kella regulaarselt täpsemate ajanäitajate järgi ning seadke see vajaduse korral õigeks.

Tegevuse soovitus eemaldatakse soovituste loendist ja lisatakse kirje Seostuv ajajoonele, muutes selle nähtavaks kõigile, kellel on kirjele juurdepääs.

ALUSTAGE KRÜPTOVALUUTAS KAUPLEMIST

Jäta kommentaar