Klienditeenindus | klienditeeninduse ajaveeb

Kursuse võimalused pärast 12. humanitaarteadust

SOOVITUS: PARIM CFD-BROKER

Nagu te märkasite, vahetasin kursuse ajaveebi kujundust. Põhjuseks on see, et eelmise kujunduse üheks puuduseks oli lubavuse puudumine täiendada jooksvalt ajaveebi päevikulehekülge, nii, et ka agregaatoris ilmuksid uued kirjed.

Veebikursus! Teadliku Muutuse Kunst I-II 06.- ja

On aga veel üks põhjus, mis tuutor võiks eelistada reflekteerimist kursuse ajaveebis nimelt, kui õppijad teevad ühestegevust ja nende tulemused ja tegevus on samuti hajutatult nende ajaveebide ja muude keskkondade vahel, ega kuulu samas otseselt kellelegi. Seetõttu oleks parem, kui kõik rühma õppijad saaksid tagasiside ühest kohast kursuse/tuutori reflektsiooni kaudu. Siin on nüüd tuutori ülesandeks erinevates veebides olevad kodutöö tükid viidetena oma kommentaari juurde põimida.

Kursus | Kaugkoolituse web tehnoloogiad

Koolitusgrupi mittetäitumisel või mõnel muul mõjuval põhjusel on Human OÜ-l õigus koolitus ära jätta või edasi lükata. Registreerunuid teavitatakse koolituse ärajäämisest või edasilükkumisest esimesel võimalusel. Ärajäänud koolituse eest tasutud osavõtutasu makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

Mitmele tudengile oli väljakutse avalikult esineda ja oma töid kaitsta klassi ees, oma kodutööde avalikult välja panemine ajaveebi, et seejärel jääda õppejõu tagasisidet ootama. Ka rühmatöö sooritamine kaugõppe vormis, valdavad Interneti vahendusel, kujunes mõnel grupil oodatust keerulisemaks.

Koolituse järgselt väljastatakse koolitusel täies mahus osalenule elektroonilisel teel tõend.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine.

Praegune olukord on toonud meile kõigile rohkelt uusi väljakutseid ja just praegu on nii oluline säilitada arukus ja kaine meel. Mure lähedaste ja töö pärast, hirm ja ülemõtlemine tekitavad aga vahetevahel tunde, et Sa ei tule olukorraga toime. Mis siin aitaks?

Kui sul on kursuse kohta KÜSIMUSI, siis võid julgelt kirjutada siia (Comments teksti allosas). Samuti on kursusel monitooringu lehekülg , mille kaudu saate jälgida, mis toimub ning saata oma jooksvaid küsimusi. Monitooringu leht täieneb vastavalt teie tegevusele.

Lisaks on kindlasti abi ka muudest loengute raames kuuldud teemadest ja tehtud  ülestähendustest, mis seonduvad näiteks viitamise reeglitega, digitaalse jalajäljega või autoriõigustega.

Nii mõneski kursuslase ajaveebis on sama probleem, mille saaks lahendada uue kujunduse valimisega, millel on sobivamad lubavused.

Ei saa eeldada, et igal kursusel on õppijal oma ajaveeb pigem vastupidi, enesejuhtival õppijal on üks ajaveeb mitme kursuse tarbeks. Näiteks Kristjani ajaveeb. Sel juhul on õppija jaoks pilt selgem, kui õppejõudude jaoks.

ALUSTAGE KRÜPTOVALUUTAS KAUPLEMIST

Jäta kommentaar