BKOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1126/2008, 3. november 2008,