Võimalusi strateegilise investeeringuna Lawrence mcmillani poolt